FOX-besturingssysteem
Stakeholdersmodel


Hoe ziet het FOX-model eruit:


Gelijkwaardigheid Aandeelhouder en Werknemer


Gelijkwaardigheid vertaald in Stemrecht


Gelijkwaardige beloning


Gelijkwaardige verdeling van niet-uitgekeerde winst


Nieuwe Jaarrekening


Menselijk Vermogen


Nieuwe Belastingheffing


Beschrijving

Informatie en Publicaties over het FOX-model

Auteur is bereikbaar voor vragen of commentaar: riesvandervos@gmail.com
Artikel voor Follow the Money (2015)
Artikel1: Een eerlijker inkomensverdeling (2019)
Artikel2: Een eerlijker inkomensverdeling (2020)
Nieuwste boek (2021):
Paperback: eBook:
Vorige boek (2019):
Terug naar Openingspagina