FOX-besturingssysteem
Stakeholdersmodel


Hoe ziet het FOX-model eruit:


Gelijkwaardigheid Aandeelhouder en Werknemer


Gelijkwaardigheid vertaald in Stemrecht


Gelijkwaardige beloning


Gelijkwaardige verdeling van niet-uitgekeerde winst


Nieuwe Jaarrekening


Menselijk Vermogen


Nieuwe Belastingheffing


Beschrijving

Gelijkwaardigheid aandeelhouder en werknemer

Een aandeelhouder brengt Geld in de onderneming in en een werknemer brengt Werk in de onderneming in. Voor de aandeelhouder is het een investering, waar hij rendement op verwacht te ontvangen. De werknemer brengt Werk in waarvoor hij jarenlang heeft geïnvesteerd in kennis en ervaring. Beide investeren dus in de onderneming. Werk wordt beloond door Salaris en Geld wordt beloond door Dividend. Salaris wordt uitgekeerd in 12 termijnen. Dividend wordt uitgekeerd in 1 termijn. Werk (menselijk kapitaal) is gelijkwaardig aan Geld (financieel kapitaal), maar niet gelijk.

NB. Bij faillissement heeft de werknemer zijn kennis nog en is de aandeelhouder zijn geld kwijt, maar de aandeelhouder heeft doorgaans een gespreide aandelenportefeuille, waardoor het verlies bij één bedrijf wordt opgevangen door winst bij andere bedrijven. Voor de aandeelhouder is het rendement vaak secondair inkomen, terwijl het salaris van de werknemer primair inkomen is. Dat betekent dat de opbrengst voor de werknemer gelijkwaardig is aan de opbrengst voor de aandeelhouder afhankelijk van de financiële inbreng.

Terug naar Openingspagina