FOX-besturingssysteem
Stakeholdersmodel


Hoe ziet het FOX-model eruit:


Gelijkwaardigheid Aandeelhouder en Werknemer


Gelijkwaardigheid vertaald in Stemrecht


Gelijkwaardige beloning


Gelijkwaardige verdeling van niet-uitgekeerde winst


Nieuwe Jaarrekening


Menselijk Vermogen


Nieuwe Belastingheffing


Beschrijving

Ontstaan van het FOX-model

Het FOX-besturingsmodel is ontwikkeld door Ries van der Vos, gepensioneerd, opgeleid als wiskundige en econometrist. Was werkzaam als systeemanalist, docent wiskunde en informatica, informatiemanager, organisatieadviseur, projectmanager en directeur operations en development.

Het idee voor een ander besturingsmodel is ontstaan door de persoonlijke ervaring van het doorstaan van twee economische crises: 'de internetbubble van 2002' en 'bankencrisis van 2008'. Na pensionering was er de tijd om eens goed te onderzoeken hoe zo een crisis kon ontstaan. Dat betekende aanvankelijk het doorworstelen van de nodige literatuur en publicaties. Gecombineerd met de eigen ervaring bij 70 organisaties, waar ik in opdrachten werkzaam ben geweest, heb ik mij afgevraagd waarom de wereld zo was ontspoord, met de kernvraag of de maatschappij weer op het rechte spoor terug kon worden gebracht.

Ik heb vastgesteld dat de macht van investeerders in profitorganisaties feitelijk te ver is doorgeschoten. Werknemers zijn in deze moderne tijd zeer goed opgeleid. Mensen hebben langer dan ooit tevoren in zichzelf geïnvesteerd. Daar hoort dan ook hogere inspraak en beloning bij. Maar bij hogere inspraak en beloning hoort ook het mede verantwoordelijkheid dragen voor de ondernemingsrisico's.
Dit idee is verwoord in een FOX-besturingsmodel voor bedrijven. Op deze website zijn veel aspecten van deze besturing kort belicht. Beoogd wordt dat dit model kan leiden naar een eerlijker en rechtvaardiger maatschappij. Een boek over het FOX-model zal in de loop van 2019 op de markt worden gebracht.

Gekozen is voor een korte publicatie van het model via de website en via het boek om het model met voorbeelden voor iedereen toegankelijk te maken.
Ik verwacht nogal wat reacties op dit model. Lezers worden opgeroepen hiervoor een constructieve bijdrage te leveren.

Hopelijk lokt het FOX-model verdere discussie en nader wetenschappelijk onderzoek uit. Het idee is dat er aanleiding wordt gevonden om ervaring op te doen met het FOX-model in praktijk, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Implementatie FOX-model'. Wetenschappers worden uitgenodigd om nader wetenschappelijk onderzoek te doen naar de effecten en de haalbaarheid van dit besturingsmodel voor gebruik op grote schaal.

Naast het FOX-model voor het bedrijfsleven is nog een hoofdstuk gewijd aan vergelijkende aspecten voor de non-profitsector.

NB. FOX is afkorting voor Follow Other eXchange between shareholders and employees. Er is ook gelijkenis met de naam van de auteur.

Terug naar Openingspagina