FOX-besturingsmodel
Financieel kapitaal versus Menselijk kapitaal
Een andere kijk op Economie


Hoe ziet het FOX-model eruit:


Gelijkwaardigheid Aandeelhouder en Werknemer


Gelijkwaardigheid vertaald in Stemrecht


Gelijkwaardige beloning


Gelijkwaardige verdeling van niet-uitgekeerde winst


Nieuwe Jaarrekening


Menselijk Vermogen


Nieuwe Belastingheffing


Werkwijze

Gelijkwaardigheid vertaald in stemrecht

Gelijkwaardigheid wordt vertaald in het stemrecht voor aandeelhouders èn werknemers in de stakeholdervergadering (als vervanger van de aandeelhoudersvergadering). Het stemrecht wordt bepaald door de kosten van het financieel kapitaal (dividend) en de kosten voor het menselijk kapitaal (lonen). Vaak is de post lonen groter dan de post dividend, waarmee de zeggenschap van werknemers vaak groter is dan van aandeelhouders.

De ondernemingsraad (medezeggenschapsraad) vertegenwoordigt de werknemers. Zaakvoerders kunnen de aandeelhouders of een deel daarvan vertegenwoordigen.

Dus stemrecht aandeelhouders (SA) is: dividend / (dividend + lonen).
Dus stemrecht werknemers (SW) is: lonen / (dividend + lonen).

Dus een onderwerp dat door de leiding in stemming wordt gebracht in de stakeholdervergadering wordt gewogen.
Als aandeelhouders a1% voor stemmen en a2% tegen en werknemers w1% voor stemmen en w2% tegen, dan wordt de gewogen stemming:
Voor: SA * a1 + SW * w1
Tegen: SA * a2 + SW * w2
Het hoogste percentage bepaalt de uitslag van de stemming.

Terug naar Openingspagina