FOX-besturingssysteem
Stakeholdersmodel


Hoe ziet het FOX-model eruit:


Gelijkwaardigheid Aandeelhouder en Werknemer


Gelijkwaardigheid vertaald in Stemrecht


Gelijkwaardige beloning


Gelijkwaardige verdeling van niet-uitgekeerde winst


Nieuwe Jaarrekening


Menselijk Vermogen


Nieuwe Belastingheffing


Faq

Gelijkwaardige verdeling van niet-uitgekeerde winst

Een deel van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en het restant wordt toegevoegd aan de Reserves. We splitsen de reserves in 2 onderdelen: Algemene Reserve (voor de aandeelhouder) en de Pensioenreserve (voor de werknemers).

De Reserves worden dus verdeeld aan aandeelhouders en werknemers:
Algemene Reserves = dividend / (dividend + lonen) * Reserves
Pensioenreserves = lonen / (dividend + lonen) * Reserves

De Algemene Reserves en Pensioenreserves worden per aandeel en werknemer verdeeld!

NB. Er is overleg nodig met de Fiscus om deze Pensioenreserves pas fiscaal te belasten na pensionering.

Terug naar Openingspagina