FOX-besturingssysteem
Stakeholdersmodel


Hoe ziet het FOX-model eruit:


Gelijkwaardigheid Aandeelhouder en Werknemer


Gelijkwaardigheid vertaald in Stemrecht


Gelijkwaardige beloning


Gelijkwaardige verdeling van niet-uitgekeerde winst


Nieuwe Jaarrekening


Menselijk Vermogen


Nieuwe Belastingheffing


Beschrijving

Nieuwe belastingheffing

Wanneer financieel kapitaal en menselijk kapitaal beiden als risicodragende productiefactoren wordt gezien en ook de kosten voor vreemd financieel kapitaal en vreemd menselijk kapitaal gelijkwaardig worden behandeld, dan is er geen reden meer om afzonderlijke belasting te heffen over inkomen en vermogen. Het maakt niet uit of inkomen wordt vergaard uit Werk of inkomen wordt vergaard uit Geld. In het FOX-model wordt het beiden opgevat als inkomen. Is er inkomen uit financieel kapitaal en menselijk kapitaal dan wordt dit samen genomen voor de inkomstenbelasting. De vermogensbelasting verdwijnt daarmee.

Terug naar Openingspagina