FOX-besturingsmodel
Financieel kapitaal versus Menselijk kapitaal
Een andere kijk op Economie


Hoe ziet het FOX-model eruit:


Gelijkwaardigheid Aandeelhouder en Werknemer


Gelijkwaardigheid vertaald in Stemrecht


Gelijkwaardige beloning


Gelijkwaardige verdeling van niet-uitgekeerde winst


Nieuwe Jaarrekening


Menselijk Vermogen


Nieuwe Belastingheffing


Beschrijving

Commentaar

Geef uw constuctieve commentaar op het FOX-besturingsmodel.
Heeft u geen facebookaccount, geef dan uw commentaar per email: fox@fox-model.nl


Terug naar Openingspagina